ورزش قهرمانی

کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات تیراندازی استان توسط آقای دکتر پویان خامه چی عضو هیات علمی گروه ریاضی در دیماه ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۶۳
کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات تیراندازی استان توسط آقای دکتر پویان خامه چی عضو هیات علمی گروه ریاضی در دیماه ۱۴۰۰
کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات تیراندازی استان توسط آقای دکتر پویان خامه چی عضو هیات علمی گروه ریاضی در دیماه ۱۴۰۰

کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات تیراندازی استان توسط آقای دکتر پویان خامه چی عضو هیات علمی گروه ریاضی در دیماه 1400

کلید واژه ها: دانشگاه ولایت تیر اندازی

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۴۰۱

نظر شما :