کارکنان

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
خدارحم سپاهی

خدارحم سپاهی

واحد سازمانی : اداره تربیت بدنی

×

خدارحم سپاهی

واحد سازمانیاداره تربیت بدنی
سمتکارشناس اداره تربیت بدنی
محل خدمتدانشگاه ولایت
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۳۰۸
محمد محمدی

محمد محمدی

واحد سازمانی : اداره تربیت بدنی

×

محمد محمدی

واحد سازمانیاداره تربیت بدنی
سمترئیس اداره تربیت بدنی
محل خدمتدانشگاه ولایت
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۳۰۷