معرفی اداره تربیت بدنی

تعداد بازدید:۸۰

 

          

آقای محمد محمدی

سمت : رئیس اداره تربیت بدنی و فوق برنامه

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 31251307-054

داخلی : 1307

 

    

آقای خدارحم سپاهی

سمت : کارشناس اداره تربیت بدنی و فوق برنامه

شماره تماس : 31251307-054

داخلی : 1308

کلید واژه ها: اداره تربیت بدنی و فوق برنامه معرفی اداره معرفی رئیس