دستاوردها

نایب قهرمانی نماینده دانشگاه ولایت در پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی قویترین مردان ایران به میزبانی دانشگاه ولایت

نایب قهرمانی نماینده دانشگاه ولایت در پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی قویترین مردان ایران به میزبانی دانشگاه ولایت

نایب قهرمانی نماینده دانشگاه ولایت آقای محمدرضا تازه رو در پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی قویترین مردان ایران به میزبانی دانشگاه ولایت در بهمن و استفند ۱۳۹۹

بیشتر